Meny

Studier

Grundregeln är att du inte kan få ersättning under tiden som du studerar eller har ett uppehåll i din utbildning, men det finns några undantagsregler.

För att vi ska kunna pröva om du kan få ersättning jämsides med studier måste du fylla i och skicka in Ansökan om att få studera under arbetslösheten. Vi behöver även kopia av antagningsbesked och/eller kursplan där omfattning av studierna och datum för studiernas början och slut framgår. A-kassan sänder därefter ett beslut till dig. 

Undantag 1, deltidsstudier
Du kan få ersättning under högst 20 veckor i en ersättningsperiod samtidigt som du får ersättning under förutsättning att:

  • Utbildningen är högst på halvfart, högst 50 procent av heltidsstudier. Det gäller även studier som bedrivs på distans.
  • Utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.
  • Tidigare arbete inte upphört på grund av utbildningen. 

Undantag 2, heltidsstudier jämsides med heltidsarbete
Du kan få ersättning samtidigt som du deltar i en utbildning på heltid under högst 20 veckor i en ersättningsperiod under förutsättning att:

  • Utbildningen har bedrivits under minst 15 veckor vid sidan av ett heltidsarbete.
  • Utbildningen inte hindrar dig från att söka och ta heltidsarbete.
  • Utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av studiestöd.
  • Tidigare arbete inte upphört på grund av utbildningen.

Undantag 3, Ersättning i samband med orienteringskurs
Du kan få ersättning under högst 15 ersättningsdagar i en ersättningsperiod samtidigt som du deltar i en utbildning eller annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att:

  • Ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar
  • Underlätta omställning från ett arbete till ett annat.

Det kan till exempel gälla en utbildning via Trygghetsrådet. Sänd in ett intyg där syftet med utbildningen framgår.

Om du fått ett avslagsbeslut
Om du har fått avslag på din ansökan om ersättning jämsides med deltidsstudier och väljer att inte påbörja studierna så ska du skicka in ett intyg från skolan där det framgår att du har avsagt dig din studieplats.