Meny

Från grund- till inkomstrelaterad ersättning

Från grundersättning till inkomstbaserad ersättning
En sökande som har varit medlem i tolv månader kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Enligt HFD 1610-17 (HFD 2018 ref. 12) kan ersättningen inte räknas om under pågående arbetslöshet. Ersättningen kan bara räknas om vid ny arbetslöshet under en och samma ersättningsperiod.