Meny

Beredskap och jour

Timmanställd och jour - beredskapsarbete
Om du har jour- eller beredskapsarbete och är timanställd ska du kryssa i alla timmar på tidrapporten, det gäller även när du har sovande jour.

Sysselsättningsgrad och sovande jour
Om du är anställd med sysselsättningsgrad (anställd för att arbeta en viss procent) ska du kryssa i din sysselsättningsgrad på tidrapporten.

Har du jour- eller beredskapsarbete som ligger utanför tjänsten ska det kryssas i som arbetade timmar utöver sysselsättningsgraden, det gäller även sovande jour.

Betalda jourtimmar
Eftersom betald tid jämställs med arbetad tid ska alla betalda jour- och beredskapstimmar fyllas i på tidrapporten, därför ska även sovande jour redovisas som arbetad tid även om man inte får lika mycket i lön.

Om du har frågor om jour- eller beredskapsarbete eller om du är osäker på hur du ska fylla i dina tidrapporter är du välkommen att kontakta oss.