Meny

Bedrägeri

Fuskare, jag?

Om du lämnar felaktiga uppgifter riskerar du att bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning, att uteslutas ur a-kassan eller frånkännas ersättningsrätt samt att polisanmälas för bidragsbrott.

Meddela därför alltid a-kassan vid ändrade förhållanden. Till exempel om du börjar studera, bedriva företag eller börjar arbeta.

Genom att underteckna dina tidrapporter intygar du på heder och samvete att de uppgifter du har lämnat är riktiga och att inga förutsättningar för ersättning har ändrats, att du har varit arbetslös och velat och kunnat arbeta den tid du inte har markerat annat, att du inte fått någon annan ersättning som a-kassan inte informerats om och godkänt.

A-kassorna utbyter information med Försäkringskassan och CSN. Säljarnas a-kassa kollar alltid företag mot Bolagsverket.

Säljarnas a-kassa arbetar rutinmässigt med att hämta in arbetsgivarintyg var sjätte månad för att bland annat se om ett nytt arbetsvillkor finns eller om arbete kan täcka upp glappet mellan senaste arbetslöshetsersättningen och den nya ansökan. Här finner vi ibland de som har fortsatt skicka in tidrapporter och deklarerat arbetslös trots att de har påbörjat en heltidsanställning. Det här leder till utredning om uteslutning eller frånkännande och det är a-kassans styrelse som fattar beslut i frågan samt om polisanmälan.