Meny

Tidrapporter

Tidrapport lämnar du som söker ersättning in för varje vecka. Du kan lämna in tidrapport för veckan som varit tidigast på söndagen samma vecka. 

Är du helt arbetslös fyller du i rutorna med arbetslös även lördag och söndag.

Om du har en timanställning så ska du på tidrapporten markera antal timmar du arbetar, även lördag och söndag.
Om du själv varit sjuk, vårdat sjukt barn eller tagit ut föräldrapenning fyller du i det på tidrapporten. Glöm inte att även anmäla det till Försäkringskassan.

Arbetar du deltid med schemalagd arbetstid oavsett om du har månadslön eller timlön, ska du fylla i din sysselsättningsgrad (procent av heltid)på tidrapporten. Den tiden ska då inte redovisas särskilt dag för dag. Om du använder dig av sysselsättningsgrad ska du även fylla i rutorna om att du är arbetslös. Förutom sysselsättningsgraden ska du dessutom alltid redovisa alla avvikelser såsom sjukdom, föräldrapenning, förhindrad och semester de dagar det gäller, eller om du har arbetat utöver din sysselsättningsgrad.

Semesterdagar är alltid hela dagar. Det innebär att du som normalt arbetar del av dag ska deklarera semester hela dagen. Vid längre semester än en vecka räknas även arbetsfria dagar som semesterdagar (lördag och söndag). Det gäller både hel- och deltidsanställda.

En anställning, där lönen är provisionsbaserad med oreglerad arbetstid räknas som heltidsarbete och man har enligt praxis inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Om du har jour- eller beredskapsarbete räknas det som arbetade timmar, det gäller även när du har sovande jour. Hur du fyller i beror på om du är timanställd eller anställd till en viss sysselsättningsgrad (% av heltid). Läs mer här 

Om du har ett fackligt eller politiskt förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från en tidigare ordinarie anställning jämställs uppdraget med förvärvsarbete i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att du ska fylla i arbetet på tidrapporten

För veckor då du arbetat deltid kan du få maximalt 60 deltidsveckor per ersättningsperiod.

Tidrapport som skickas in får inte vara äldre än 9 månader.

Det finns hjälptexter i Mina sidor som guidar dig till hur du ska fylla i dina tidrapporter.

Här finns också en video där vi visar hur du fyller i tidrapporten.