Meny

Tillbaka till a-kassan efter uppehåll

Om du har påbörjat en ersättningsperiod och gör ett avbrott i a-kassan till exempel på grund av ett tillfälligt arbete, så kan du fortsätta på den påbörjade ersättningsperioden inom 12 månader. Om du gjort ett avbrott i din ersättningsperiod på grund av heltidsstudier, föräldraledighet eller sjukdom räknar man 12 månader exklusive studieperioden eller sjukdomstiden.

Om du varit borta från a-kassan i mer än 25 veckor på grund av arbete prövar vi om det finns möjlighet att höja din ersättningsnivå. Kravet för att kunna göra det är att man ska kunna höja både den så kallade normalinkomsten och normalarbetstiden.

För att kunna sätta igång a-kassan igen efter ett uppehåll behöver vi  Ansökan om ersättning  och arbetsgivarintyg som täcker uppehållet. Om du studerat under uppehållet behöver vi intyg på att du avslutat eller avbrutit studierna. Om du har varit sjuk ser vi det vid en sökning mot Försäkringskassan och då behövs i regel inga intyg skickas in till a-kassan, utan endast Anmälan om arbetslöshet.