Meny

Om oss

Sveriges Aktiva Handelsresandes Arbetslöshetskassa bildades på 1930-talet och blev erkänd 1942 vilket innebar att man började få bidrag från staten för verksamheten.
1992 var alla a-kassor erkända och vi blev Handelsrepresentanternas Arbetslöshetskassa, HEA.

Idag heter vi Säljarnas a-kassa.

A-kassans verksamhet styrs av beslut som fattas av regering och riksdag.

Vår målsättning:

  • vara en modern a-kassa
  • utforskande och professionellt bemötande till alla medlemmar
  • vara lättillgängliga för frågor inom kassans kompetensområde
  • effektiv behandling av medlemmars ansökan om arbetslöshetsersättning
  • bevara våra medlemmar och hitta nya presumtiva
  • medarbetarna ska utvecklas i sitt arbete