Meny

Karenstid

Varje ersättningsperiod är 300 dagar och den inleds med 6 dagars karens. Karensdagarna är de sex första möjliga ersättningsdagarna. Eftersom du kan få max 5 ersättningsdagar per vecka kan du även få max 5 karensdagar per vecka. Du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen, stå till arbetsmarknadens förfogande och fylla i arbetslös på tidrapporterna för att karensen ska räknas av.


Mellan den 30 mars 2020 och den 1 januari 2021
kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.