Meny

Avgångsvederlag

Ett avgångsvederlag är en ekonomisk kompensation från arbetsgivaren som utbetalas utan krav på att arbete utförs. Det har ingen betydelse vad man i överenskommelsen valt att kalla det. Tid med avgångsvederlag jämställs med arbete och under den tiden kan man inte få någon arbetslöshetsersättning. Även andra kompensationer som utgår efter att anställningen upphört kan ses som avgångsvederlag till exempel pensionsinsättning, dator och bil.

Om du säger upp dig själv eller gör en överenskommelse med din arbetsgivare och får avgångsvederlag kommer vi att behöva utreda om du haft giltiga skäl för att slippa en avstängning för att du orsakat din arbetslöshet. 

För att vi ska kunna räkna ut vilken tid vi anser att ditt avgångsvederlag täcker måste du sända in arbetsgivarintyg som omfattar de senaste 12 månaderna av anställningen samt en kopia på överenskommelsen om avgångsvederlag. Vi räknar ut tiden genom att först komma fram till en genomsnittlig lön, din månadslön och ett genomsnitt av de senaste 12 månadernas skattepliktiga ersättningar till exempel provision och ob. Den genomsnittliga lönen delas sedan med det avgångsvederlag som du erhållit.

Försäkringskassan ser inte tid med avgångsvederlag som arbete så det är viktigt att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen efter anställningens upphörande även om du inte är berättigad till arbetslöshetsersättning för att du inte ska förlora din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI).