Meny

Ers├Ąttningens storlek

Ersättningens storlek beror på:

  • Antal arbetade timmar de senaste 12 månaderna
  • Vilken genomsnittlig inkomst du har haft
  • Hur många timmar du vill och kan arbeta
  • Hur många timmar per vecka du är arbetslös
  • Hur länge du har varit medlem i Säljarnas a-kassa

Det finns två typer av ersättning i arbetslöshetsförsäkringen, grundersättning och inkomstbaserad ersättning.

Grundersättning beräknas endast på din arbetade tid.
Inkomstbaserad ersättning beräknas på både arbetad tid och inkomst.

Grundersättning kan du som är ny medlem ha rätt till.
Inkomstbaserad ersättning kan du som är fullvärdig medlem har rätt till.

Grundersättning:
Om du uppfyller ett arbetsvillkor men inget medlemsvillkor kan du ansöka om grundersättningen. Den högsta ersättningen i grundersättningen är 510 kronor per dag. För att kunna få 510 kronor per dag ska du ha arbetat heltid under det senaste året innan du söker ersättning. Om du exempelvis har arbetat halvtid det senaste året blir ersättningen istället 255 kronor per dag. 

Du kan söka ersättning för ungefär 22 dagar per månad från a-kassan. Detta betyder att om du har grundersättningen och har arbetat heltid i genomsnitt får du cirka 11 220 kronor per månad före skatt i ersättning från a-kassan. 

Inkomstbaserad ersättning:
Om du uppfyller ett arbetsvillkor och ett medlemsvillkor kan du ansöka om den inkomstbaserade ersättningen. Du kan då få upp till 80 procent av din tidigare inkomst när du ansöker om ersättning från a-kassan. Den högsta ersättningen är 1200 kronor per dag de första 100 dagarna i din ersättningsperiod.  För att kunna få den högsta ersättningen på 1200 kronor per dag måste du haft en genomsnittlig inkomst på minst 33 000 kronor per månad det senaste året.    

Alltså, det finns både begränsningar i antal dagar och procentsats av din lön med tak.

- 80 procent under de första 200 dagarna av ersättningsperioden, observera att taket är 1200 de 100 första dagarna, därefter blir taket 1 000 kronor per dag från dag 101.
- 70 procent under resten av ersättningsperioden, den högsta ersättningen från a-kassan under denna tid är också 1 000 kronor per dag.

Du kan söka ersättning för ungefär 22 dagar per månad från a-kassan. Detta betyder att om du har inkomstbaserad ersättning och har tjänat minst 33 000 kronor per månad i genomsnitt får du cirka 26 400 kronor per månad före skatt i ersättning från a-kassan.

Om du har en inkomstförsäkring via till exempel Säljarnas Riksförbund kan du då få ytterligare ersättning, läs mera om deras inkomstförsäkring här.