Meny

Säljarnas a-kassa har fattat ett beslut som jag inte är nöjd med?

Tycker du att beslutet är felaktigt har du rätt att begära omprövning hos oss. Du kan sköta din omprövning helt digitalt.
Ange varför du inte är nöjd med beslutet och vilken ändring du vill ha, om du har handlingar som tillför något i ditt ärende, bifoga dem.