Meny
2022-11-04

Vill du tycka till om oss?

Vad tycker du om servicen från din a-kassa?

Som ett led i vårt arbete att ständigt förbättra oss och vår service till våra medlemmar kommer vi tillsammans med Sveriges a-kassor (service- och intresseorganisation för a-kassorna i Sverige) att låta genomföra en enkätundersökning i november.

Undersökningen genomförs av SIFO med hjälp av en webbaserad enkät, enkäten skickas alltså ut via e-post. Medverkan är frivillig men kommer du med i urvalet vore vi mycket tacksamma om du har möjlighet att svara på enkäten.

Alla svar hanteras konfidentiellt av SIFO, det vill säga ingen på a-kassan, Sveriges a-kassor eller annan utomstående kommer att kunna ta del av några enskilda svar.

Hälsningar
Lill Elofsson med medarbetare