Meny

Lagstiftning

Riksdagen beslutar om innehållet i de lagar som reglerar arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassornas verksamhet; lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lag (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Regeringen utfärdar förordningar och sätter gränserna för dagpenningen. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, som är tillsynsmyndighet för arbetslöshetskassorna utfärdar föreskrifter.

Här kan du läsa mer om de lagar vi förhåller oss till:

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Bidragsbrottslagen (2007:612)

Lag (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll

Förvaltningslag (2017:900)

Bokföringslag (1999:1078)

Årsredovisningslag (1995:1554)

GDPR 

Personuppgiftsansvarig: Säljarnas a-kassa

Dataskyddsombud: Göran Ekström, Dalslandsgatan 5, 118 58  STOCKHOLM. 08-702 25 39.

Vi på Säljarnas a-kassan värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt.

Säljarnas a-kassan är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Du har rätt till information när vi samlar in uppgifter om dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att a-kassan ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut arbetslöshetsersättning. Vi använder inte dina personuppgifter till något annat ändamål. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning.