Meny

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 155 kr per månad. Avisering sker månadsvis och avgiften ska vara Säljarnas a-kassa tillhanda senast den sista i varje månad.

Från och med 1 juli 2022 är medlemsavgiften till a-kassan skattereducerad med 25 procent vilket gör att medlemsavgiften är 116 kronor netto för dig!

Medlemsavgiften är din premiebetalning för arbetslöshetsförsäkringen, ditt försäkringsskydd vid eventuell arbetslöshet. Medlemsavgiften ska täcka a-kassans kostnader för administration och de avgifter som a-kassan betalar till staten för utbetald arbetslöshetsersättning. 

Det är samma avgift för alla medlemmar i a-kassan oavsett om man arbetar eller inte.

Medlemsavgiften till Säljarnas a-kassa och Säljarnas Riksförbund aviseras separat. 

 

Skattereduktion för medlemsavgift till a-kassan

Den 11 maj 2022 sa Riksdagen ja till regeringens förslag om en skattereduktion för avgiften till a-kassan. Beslutet innebär att den som är medlem i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

Syftet är att underlätta och uppmuntra till att fler ansluter sig till arbetslöshetsförsäkringen eftersom det är viktigt att enskilda omfattas av ett försäkringsskydd vid arbetslöshet som i sin tur upprätthåller konsumtionsförmågan och köpkraften. Enligt förslaget bidrar en hög anslutningsgrad, förutom till ekonomisk stabilitet under lågkonjunkturer, även till att upprätthålla legitimiteten och försäkringsmässigheten i arbetslöshetsförsäkringen.

De nya reglerna börjar gälla från och med 1 juli 2022.

Beslutet innebär att a-kassorna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket (aktuellt i januari 2023). Kontrolluppgift ska dock inte lämnas för en medlem som skriftligen begär detta hos a-kassan.