Meny

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 155 kr per månad. Avisering sker månadsvis och avgiften ska vara Säljarnas a-kassa tillhanda senast den sista i varje månad.

Medlemsavgiften är din premiebetalning för arbetslöshetsförsäkringen, ditt försäkringsskydd vid eventuell arbetslöshet. Medlemsavgiften ska täcka a-kassans kostnader för administration och de avgifter som a-kassan betalar till staten för utbetald arbetslöshetsersättning. 

Det är samma avgift för alla medlemmar i a-kassan oavsett om man arbetar eller inte.

Medlemsavgiften till Säljarnas a-kassa och Säljarnas Riksförbund aviseras separat.