Meny

Avsluta medlemskapet

Om du av någon anledning vill avsluta ditt medlemskap i Säljarnas a-kassa behöver du meddela oss det skriftligt. Logga in på Mitt medlemskap. Ange när du vill avsluta ditt medlemskap och gärna också varför du vill göra det.

Medlemskap avslutas tidigast den sista i den månad som begäran om utträde kommer till a-kassan. Vi kan inte bevilja utträde retroaktivt.
Om du byter till en annan a-kassa behöver du ansöka om inträde i den nya a-kassan samtidigt som du begär utträde ur Säljarnas a-kassa.

Ditt medlemskap avslutas automatiskt den sista i månaden innan du fyller 66 år. Medlemskapet i en arbetslöshetskassa upphör utan uppsägning den dag medlemmen fyller 66 år.

Går du i pension i förtid och vill avsluta ditt medlemskap ska du meddela oss det skriftligt.

Om du är medlem i något fackförbund ska ett separat utträde ske till dem.