Meny

Styrelse

Säljarnas a-kassas styrelse består av 5 ledamöter och lika många suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. De övriga ledamöterna väljs enligt valkretsindelning.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämma. Föreningsstämman hölls den 19 juni 2023 (digitalt) och nästa föreningsstämma är i juni 2025. Föreningsstämman hålls vartannat år före den 1 juli.

Rätten för a-kassans medlemmar att besluta i a-kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämman genom valda ombud, som skall uppgå till ett antal av 4.

Styrelse:
Catherine Tynes Kjellbergh, Ordförande 
Lisa Ann Peller, Vice Ordförande
Christoffer Hald, ledamot
Christer Johansson, ledamot
Stefan Pärlhem, statens representant utsedd av IAF

 

 

 

Kassaföreståndare:

Lill Elofsson

[email protected]