Meny

Styrelse

Säljarnas a-kassas styrelse består av 5 ledamöter och lika många suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. De övriga ledamöterna väljs enligt valkretsindelning.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämma. Föreningsstämman hölls den 9 juni 2017 och nästa föreningsstämma är före den 1 juli 2019. Föreningsstämman hålls vartannat år före den 1 juli.

Rätten för a-kassans medlemmar att besluta i a-kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämman genom valda ombud, som skall uppgå till ett antal av 8.

Styrelse:

Leif Karlsson

Leif Karlsson, ordförande 

Petra Persson

Petra Persson, vice ordförande

 Lisa Ann Peller, ledamot

ccc

Kenneth Andersson, ledamot

Kassaföreståndare:

Lill Elofsson

[email protected]