Meny
2020-04-14

Utbetalning på fredag den 17 april

På grund av att måndagen den 13 april är en helgdag så sker utbetalning av arbetslöshetsersättning på fredag den 17 april.