Meny

Styrelse

Säljarnas a-kassas styrelse består av 5 ledamöter och lika många suppleanter. En av ledamöterna jämte suppleant utses av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. De övriga ledamöterna väljs enligt valkretsindelning.

A-kassans högsta beslutande organ är föreningsstämma. Föreningsstämman hölls den 8 juni 2015 och nästa föreningsstämma är före den 1 juli 2017. Föreningsstämman hålls vartannat år före den 1 juli.

Rätten för a-kassans medlemmar att besluta i a-kassans angelägenheter utövas vid föreningsstämman genom valda ombud, som skall uppgå till ett antal av 8.

Styrelse:

Jan-Eric Blomberg

Jan-Eric Blomberg, ordförande 

ddd

Lennart Viklund, vice ordförande

bbb

 Sara Wernerby, ledamot

ccc

Kenneth Andersson, ledamot

 

Bo Lundin, statens representant

Kassaföreståndare:

Lill Elofsson

lill.elofsson@saljarnas-akassa.se