Meny

Medlemsavgift

Ny medlemsavgift från 1 april 2017.

Efter att medlemsavgiften har varit oförändrad sedan januari 2014 höjer vi nu medlemsavgiften med 20 kr från 110 kr per månad till 130 kr per månad. Höjningen gäller från 1 april 2017.

Medlemsavgiften är din premiebetalning för arbetslöshetsförsäkringen, ditt försäkringsskydd vid eventuell arbetslöshet. Medlemsavgiften ska täcka a-kassans kostnader för administration och de avgifter som a-kassan betalar till staten för utbetald arbetslöshetsersättning. 

Det är samma avgift för alla medlemmar i a-kassan oavsett om man arbetar eller inte.

Medlemsavgiften till Säljarnas a-kassa och Säljarnas Riksförbund aviseras separat.