Meny

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I SÄLJARNAS A-KASSA

Säljarnas a-kassa är till för dig som utför försäljning av varor och tjänster som anställd eller som egen företagare i Sverige. Om du inte arbetar nu ska ditt senaste arbete ha varit i vår branch.

Du kan ladda ned den tomma blanketten för utskrift här!

Mina uppgifter

Du kan tidigast bli medlem den första dagen i den månad som din ansökan kommer till oss.

Tidigare medlemskap

Har du den senaste månaden varit medlem i en annan a-kassa?

Är du medlem i annan a-kassa måste du begära utträde innan du kan bli medlem hos oss. För att kunna tillgodoräkna tidigare medlemstid är det viktigt att det inte blir något glapp mellan utträde och inträde. Kryssa i om du vill att vi hjälper dig med utträdet.

Uppgifter om sysselsättning

Ange uppgifter om din senaste anställning
Försäkran och underskrift Den som lämnar oriktig eller vilseledande uppgift om något förhållande av betydelse för hans eller hennes rätt till medlemskap kan komma att uteslutas ur a-kassan. Genom underskrift känner jag till detta och godkänner även att Säljarnas a-kassa lagrar, sparar och bearbetar mina personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) SFS 1998:204: