Meny

Jag sitter med i styrelsen i ett bolag-kan jag få ersättning då?

Det faktum att du endast är ägare eller sitter med i styrelsen i ett bolag behöver inte betyda att du är att ses som företagare och det behöver därför inte vara ett hinder när du ska ansöka om ersättning. Men a-kassan måste alltid utreda detta. Det går inte att få förhandsbesked.

För att du ska anses vara företagare behöver vissa kriterier vara uppfyllda, du måste bedriva en verksamhet med vinstsyfte, du måste arbeta eller ha arbetat i och kunna påverka det ekonomiska resultatet i bolaget. Ordet vinstsyfte är viktigt att tänka till en extra gång över. Det är vanligt att många som driver ett företag anser att det är en hobby eller att det är en livsstil och ingenting de förväntar sig att leva på. Samtidigt som a-kassan kan göra en annan bedömning och faktiskt anse att du driver ett företag med vinstsyfte. Alla kriterierna som gör att du anses som företagare måste upphöra att gälla om du inte ska ses som företagare i arbetslöshetsförsäkringen och kunna vara berättigad till ersättning.

Låt oss säga att du endast sitter med som suppleant i styrelsen i ett bolag. Men du arbetar inte i bolaget och har heller aldrig gjort det. Du har inte något ägande i bolaget och har heller aldrig haft det. Om allt detta passar in på dig då ses du inte som företagare och ditt styrelseuppdrag kan fortsätta som vanligt även när du blir arbetslös.

Du behöver alltid meddela förändringar till oss under tiden du får ersättning. Låt oss säga att du sitter med i styrelsen i ett bolag som suppleant under tiden du har ersättning från a-kassan, som du såklart har meddelat oss när du skickade in din ansökan om ersättning. Du blir kanske sedan erbjuden att köpa in dig i bolaget. Du börjar samtidigt arbeta extra där för att hjälpa till mer. Nu sitter du alltså med i styrelsen och har inflytande i bolaget, du är delägare och du arbetar i bolaget- nu är du företagare. Du förlorar då din rätt till ersättning från a-kassan, för att ha rätt till ersättning igen måste alla kriterierna upphöra. Det vill säga du måste träda ur styrelsen, sluta arbeta i samt sälja din andel av bolaget. Kontakta alltid din a-kassa först innan du gör något under tiden du ansöker om ersättning.